:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
   
       
 

- สั่งจองพระบรมรูปจำลอง และเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ครบ ๑๒๕ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ >>>

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

  โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
- รร.จปร. ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สาขา จ.นครนายก ดำเนินโครงการรับบริจาค
โลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่านต่อ >>>
       
    ต้อนรับคณะ วปอ. เยี่ยมชม รร.จปร.
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร.ให้การ
ต้อนรับ พล.ท.อรรถนพ ศิริศักดิ์ ผอ.วปอ.
สปท.และคณะ ฯ ในโอกาสนำข้าราชการ
นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๖, ปรอ.รุ่นที่ ๒๖ และ
วปม.รุ่นที่ ๗ ในส่วนของ อ่านต่อ >>>
       
    ต้อนรับคณะ รร.คท.ยศ.ทอ. เยี่ยมชม รร.จปร.
- พ.อ.อรุณนิวัช ช้างใหญ่ รอง เสธ.รร.จปร.(๑) ให้การต้อนรับคณะ รร.คท.ยศ.ทอ. ในโอกาส
เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม รร.จปร.
อ่านต่อ >>>
       
 

 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย
ถวายพระพร "๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ"
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร. เป็น
ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหา
พระบรมราชินีนาถ" อ่านต่อ >>>
 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 
 
 
 
 
- ขอใช้ E-Mail Address รร.จปร.
- คู่มือ E-Mail Address รร.จปร.
 
 
 
 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์
เพลงสถาบัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR