นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบ
พนักงานราชการ ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบ