หน่วยงานราชการ
 :: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
:: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 
หน่วยงานภายใน รร.จปร.
:: กองบัญชาการ
:: ส่วนการศึกษา
:: ส่วนวิชาทหาร
:: ส่วนบริการ
:: โรงพยาบาล
:: กองพันทหารราบ
   

สมัครทางอินเตอร์เน็ต 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
http://precadet60.crma.ac.th/

กว่าจะเป็นนักเรียนนายร้อย
สมัครทางอินเทอร์เน็ต 5 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560
http://www.rtna.ac.th/annouce/index.php
เส้นทางสู่การเป็นนักเรียนนายร้อย จปร.
สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4 มกราคม 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560
http://www.rtafa.ac.th
 
สมัครทางอินเทอร์เน็ต 13 ธันวาคม 2559 - 13 มกราคม 2560
http://www.admission.rpca.ac.th/v2017/
 
   
   
   
   
   
     
     
 
ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
E-Mail : chatdaocenter@gmail.com โทร. 037-393010 Fax : 037-393009
Copyright © 2014 Cadet Regiment King's Guard All Rights Reserved.