พิธีเปิดสมัยการฝึก นนร. ประจำปี ๒๕๕๗
นนร.ชั้นปีที่4 ร่วมกับนักเรียนพยาบาลทหารบก และ นักเรียนแพทย์พระมงกุฏฯ
นนร.ลา ผบ.รร.จปร. ไปประเทศสิงคโปร์
นนร.ชั้นปีที่ ๔ เลือกเหล่าและที่อยู่
กิจกรรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ แหล่งสมาคมนายทหารชั้นประทวน
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
การแข่งขันยิงปืน นนร.
พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล กรม นนร.รอ.รร.จปร.
การทดสอบร่างกายนายทหาร รร.จปร.
พิธีทำบุญ กรม นนร.รอ.รร.จปร.
นนร.รับทุน พล.อ.มงคลฯ
น.ปกครอง กรม นนร.รอ.รร.จปร. ทำการสอน นนร.ในเรื่อง ลักษณะผู้นำในการรบ
ผบ.พัน.๒ กรม นนร.รอ.รร.จปร. นำ นนร. ร่วมซ้อมสวนสนาม
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ตรวจชมรม นนร.
นนร.ชั้นปีที่ บริจาคโลหิต
กพศ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. ทำการทดสอบร่างกายให้กับผู้สมัครสอบเข้าเป็นนายสิบ
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. พบปะและมอบรางวัลแก่ นนร.
ผบ.กรม นนร.รอ. ตรวจชมรม นนร.
ผบ.กรม นนร.รอ. นำ นนร. อำลา ผบ.รร.จปร. เพื่อเดินทางไปประเทศเกาหลี
> การทดสอบวิ่งระยะทาง ๓ ไมล์

การทดสอบร่างกาย นนร. ครั้งที่ 1/2556

พิธีเปิดการอบรมนักเรียนบังคับบัญชา ณ สโมสร นนร.
สอบวิชาพลศึกษา 21 เม.ย.56
สอบวิชาพลศึกษา 20 เม.ย.56
สอบวิชาพลศึกษา 19 เม.ย.56
การบริจาคโลหิตของ นนร. ชั้นปีที่ 1
สอบวิชาพลศึกษา 18 เม.ย.56
เสนาธิการทหารบก เยี่ยมชมการทดสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ทบ.)รอบสอง ณ รร.จปร.
พิธีบรรพชาอุปสมบท นนร. ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วัดบวรนิเวศน์วิหาร
พิธีถวายตัว ขลิบผม ปลงผม ในการบรรพชาอุปสมบท นนร. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
นนร.ร่วมงานเลี้ยงปิดสมัยการฝึกภาคสนาม "Goodbye Summer" ณ โรงเลี้ยง นนร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผบ.ทบ. ประดับยศนายทหารใหม่ ณ หอประชุม รร.จปร.
ผบ.กรม นนร.รอ. รับ นตท.ชั้นปีที่ 3 ขึ้นเป็น นนร.ชั้นปีที่ 1 ณ รร.ตท.สปท. จ.นครนายก และทำการเดินแถวเข้า รร.จปร.
๑๘ ม.ค.๕๖ ผบ.กรม นนร.รอ. เป็น ผบ.กองผสมสวนสนาม ในพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย
๑๗ ม.ค.๕๖ นนร.ทุกชั้นปี กระทำพิธีเปิดสมัยการฝึกภาคสนามของ นนร. โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็นประธาน
๑๕ ม.ค.๕๖ นนร.ชั้นปีที่ ๔ ทำการเลือกเหล่าและที่อยู่ ในการรับราชการทหาร ณ หอประชุมส่วนการศึกษา
๑๑ ม.ค.๕๖ ผบ.กรม นนร.รอ. มอบรางวัลการเดินเร่งรีบ ๑๕ ไมล์
๑๐ ม.ค.๕๖ ผบ.กรม นนร.รอ. และ ผบ.นขต.กรม นนร.รอ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายเลื่อนชั้นการศึกษาของ นนร. ณ หอประชุม รร.จปร.
๙ ม.ค.๕๖ เสธ.กรม นนร.รอ.พร้อมด้วย นนร.ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๒๐ นาย ร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ ร.๑๑ กทม.

๙ ม.ค.๕๖ ผบ.กรม นนร.รอ. มอบเสื้อกีฬา เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กำลังพล

๔ ม.ค.๕๖ นนร.รับทุน พล.อ.มงคลฯ
๔ ม.ค.๔๖ ผบ.กรม นนร.รอ. นำ นนร. อวยพร อดีต ผบ.กรม นนร.รอ.
๒๗ ธ.ค.๕๕ ทำบุญปีใหม่ รร.จปร.
๒๕ ธ.ค.๕๕ นนร.ทำการแข่งขันหน่วยทหารทรหด
๒๕ ธ.ค.๕๕ นนร.เดินเร่งรีบ ๑๒ ไมล์
๒๔ ธ.ค.๕๕ ผบ.กรม นนร.รอ. และ ผบ.นขต.กรม นนร.รอ. อวยพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
๒๑ ธ.ค.๕๕ นนร.ชั้นปีที่ ๔ กระทำพิธีอำลาคณาจารย์ และพิธีโยนกระเป๋า
๑๙ ธ.ค.๕๕ นนร.และข้าราชการ กรม นนร.รอ. ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นนร.บริจาคโลหิต ณ สโมสร นนร.
๑๑ ธ.ค.๕๕ ผบ.กรม นนร.รอ. และ ผบ.พัน.๒ กรม นนร.รอ. ชมการฝึกหน่วยทหารทรหด ณ.ศูนย์การทหารราบ
๑๐ต.ค.๕๕พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กพศ.กรม นนร.รอ.โดย รอง ผอ.กพศ.กรม นนร.รอ. เป็นผู้แทนในการรับ-ส่งหน้าที่
๖ต.ค.๕๕พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.กจตน.กรม นนร.รอ.
๘ต.ค.๕๕รอง ผบ.กรม นนร.รอ.เป็นผู้แทนแสดงความยินดีกับ ผอ.กพศ.กรมฯ และ ผอ.กจตน.กรมฯ ท่านใหม่
๑๘ก.ย.๕๕พิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิต ราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๒๔ส.ค.๕๕ผู้บังคับการกรมนักเรียน นายร้อย ร่วมคณะโรงเรียนนายร้อย ต้อนรับคณะอธิการบดีมหาวิทลัย หัวเฉียวประเทศจีน ณ รร.จปร.