1. นักกอล์ฟทั่วไป ( ยกเว้นต่างชาติ )
  วันธรรมดา กรีนฟี 200 บาท + คูปองเครื่องดื่ม 50 บาท
  วันหยุด กรีนฟี 400 บาท + คูปองเครื่องดื่ม 100 บาท
     
  2. นักกอล์ฟอาวุโส ( อายุ 60 ปี ขึ้นไป )
  วันธรรมดา กรีนฟี 150 บาท + คูปองเครื่องดื่ม 50 บาท
  วันหยุด กรันฟี 300 บาท + คูปองเครื่องดื่ม 100 บาท
   
  หมายเหตุ ( ต่อรอบทางสนามฯ มีความยินดีงดเว้นค่ากรีนฟี )
 
  1. ค่าแคดดี้ ราคา 300 บาท ( 9 หลุม 150 )
  2. ค่ารถกอล์ฟ  
 
2.1 วันธรรมดา ราคา 400 บาท ( 9 หลุม 250 )
 
2.2 วันหยุด ราคา 500 บาท ( 9 หลุม 300 )
     
   
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองเวลาก่อนออกรอบ
ได้ที่ 086-1446776 หรือ 037-316606
  ทั้งนี้สนามกอล์ฟเขาชะโงกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5