ข้อมูลสนาม

สนามกอล์ฟเขาชะโงก รร.จปร.ตั้งอยู่ที่ รร.จปร.
ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
ที่เรียกกันทั่วไปว่า “สนามกอล์ฟเขาชะโงก” โดยเรียกชื่อตามเขาชะโงก
อันเป็นที่ตั้งของสนาม เป็นสนามภูเขาที่มีความท้าทาย
ความสามารถของนักกอล์ฟเป็นอย่างมาก
ท่านที่เคยมาแล้วจะต้องกลับมาที่นี่อีกอย่างแน่นอน
ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100 กม. ตามถนน รังสิต-นครนายก
ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 60 นาที

 

“ สนามกอล์ฟเขาชะโงก ” เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม พาร์ 72
Professional Tee ระยะ 6,962 หลา
Regular Tee ระยะ 6,463 หลา
Ladies Tee ระยะ 5,586 หลา