ติดต่อ - สอบถาม

  สนามกอล์ฟโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
  หมู่ 1 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001  
  โทร: 037-393001, 08-6144-6776  
  เรือนรับรอง: 037-393119  
  Email: crmagolf@gmail.com