อัตราค่าบริการ

           
      วันธรรมดา วันหยุด  
    ค่ากรีนฟี      
    บุคคลทั่วไป 450 บาท 700 บาท  
    สมาชิก 100 บาท 100 บาท  
    แขกของสมาชิก 300 บาท 500 บาท  
           
    ค่ารถกอล์ฟ 400 บาท 500 บาท  
    ค่าแคดดี้ 300 บาท / 18 หลุม  
     
     

 

 

.