:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
   
       
   
       
 

- สั่งจองพระบรมรูปจำลอง และเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ครบ ๑๒๕ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

 

 


พิธีถวายพระพรชัยมงคล ฯ และงานเลี้ยงปิดภาคการฝึก นนร. ประจำปี ๒๕๕๗
- พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ฯ และงานเลี้ยงปิดภาคการฝึก นนร. ประจำปี ๒๕๕๗ อ่านต่อ >>>


       
    พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ ๔ อ่านต่อ >>>

       
   

พิธีมอบรางวัลการศึกษา, นนร.ผู้บังคับบัญชา, เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทางการกีฬาและประดับเครื่องหมาย นนร.ผู้บังคับบัญชา
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการศึกษา, นนร.ผู้บังคับบัญชา, เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทางการกีฬา อ่านต่อ >>>


       
 

 

ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ ๓ วิชาส่งทางอากาศ
- พล.ท.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.จปร. พร้อมคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ ๓ วิชาส่งทางอากาศ ณ รร.สพศ.ศสพ. อ.เมือง จว.ล.บ. เมื่อ ๒๕ มี.ค. ๕๗

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 
 
 
 
 
- ขอใช้ E-Mail Address รร.จปร.
- คู่มือ E-Mail Address รร.จปร.
 
 
 
 
 
ตราสัญลักษณ์
เพลงสถาบัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR