:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
    ผลการตัดสิน โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี
หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี สยามบรมราชกุมารีแห่งแผ่นดิน"
     
    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน จักรยานชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ เขาชะโงก เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
     
     
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

 

พล.อ.พอพล มณีรินทร์ ผทค.พิเศษ ทบ.
มาบรรยายพิเศษให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ ๔
เรื่อง ความคาดหวังต่อนายทหารใหม่

อ่านต่อ >>>

       
   

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก
"THAI FIGHT นายร้อยพระจุลจอมเกล้า" รร.จปร.
ร่วมกับบริษัท สปอร์ต อาร์ต จำกัด
จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันชกมวยไทยโลก
"THAI FIGHT นายร้อยพระจุลจอมเกล้า"
ในวันเสาร์ที่ ๔ เม.ย. ๕๘ ณ รร.จปร.
อ่านต่อ >>>

       
   

ต้อนรับผู้บรรยายพิเศษ พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร
ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี/ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาบรรยายพิเศษให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ ๔
อ่านต่อ >>>

       
 

 

ผบ.รร.จปร.ให้โอวาท คณะ นนร.
เดินทางไปศึกษาดูงาน รร.นายร้อยต่างประเทศ
พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร.
อนุมัติให้ กรม นนร.รอ.รร.จปร. นำคณะ นนร.
ชั้นปีที่ ๔ อ่านต่อ >>>

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 

 

 
   
งานภายใน
Intranet รร.จปร.
CRMA Mail
  - ขอใช้ E-Mail รร.จปร.
สืบค้นฐานข้อมูล
หอสมุด รร.จปร.
ส่งบทความ
ทางวิชาการ
เสนาศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR