:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
   
     
   
     
       
       
   
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

 

พล.อ.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ ที่ปรึกษา
รมว.กห. พร้อมคณะ ฯ
มอบโสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องฉายภาพ
(Projector) พร้อมจอภาพให้กับ รร.จปร.  
อ่านต่อ >>>

       
   

พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร.
ให้การต้อนรับ พล.ท.พอน ซาวัติ
ผบ.รร.นายร้อยกัมพูชา และคณะ ฯ
ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชม รร.จปร.
อ่านต่อ >>>

       
   

พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและ
นตท.ชั้นปีที่ ๓ รร.ตท.สปท.
อ่านต่อ >>>

       
 

 

พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะนายทหารและ
นนร. ROTC ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติงานตามโครงการ
อ่านต่อ >>>

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
 
 
 
 
 
 


 

 

 
   
งานภายใน
Intranet รร.จปร.
CRMA Mail
  - ขอใช้ E-Mail รร.จปร.
สืบค้นฐานข้อมูล
หอสมุด รร.จปร.
ส่งบทความ
ทางวิชาการ
เสนาศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR
   
สถานีวิทยุ รร.จปร.
FM 89.75 MHz. Online