:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
    กองทัพบก โดย รร.จปร. ขอเชิญส่งบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัล ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.๐๘ ๖๖๖๒ ๖๙๖๖ หรือ keanurat@gmail.com
     
       
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพล
และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย
พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพล
และสวนสนาม อ่านต่อ >>>

       
    ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.
(การฝึกและทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ)
พล.ต.ธีระชัย เกตุตรีกรณ์ รอง ผบ.รร.จปร.
พร้อมคณะ ฯ อ่านต่อ >>>
       
    งานสานสัมพันธ์ยั่งยืน พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธานงานสานสัมพันธ์ยั่งยืน
นนร., นรพ. และ นพท. อ่านต่อ >>>
       
 

 

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสุโข
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธาน
ในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสุโข
(พระประธานวัดสุตธรรมาราม) อ่านต่อ >>>
 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 
 
   
งานภายใน
Intranet รร.จปร.
CRMA Mail
  - ขอใช้ E-Mail รร.จปร.
สืบค้นฐานข้อมูล
หอสมุด รร.จปร.
ส่งบทความ
ทางวิชาการ
เสนาศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR