:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
   
     
     
     
       
       
   
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

 

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.รร.จปร.
โดย พล.อ.ชาญชัย ยศสุนทร
ผทค.พิเศษ ทบ.(ผบ.รร.จปร. ท่านเดิม)
ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ
พล.ท.ถกลเกียรติ นวลยง
ผบ.รร.จปร. (ท่านใหม่)
อ่านต่อ >>>

       
   

พิธีเทิดพระเกียรติ พล.อ.หญิง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสที่ทรงเกษียณ
อายุราชการ ในโอกาสนี้
พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ปล.กห.
อ่านต่อ >>>

       
   

พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงสอน
นนร. ครั้งสุดท้ายในภาคการศึกษา
ที่ ๑/๒๕๕๘
อ่านต่อ >>>

       
 

 

พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร
ผบ.รร.จปร. เป็นประธานพิธีปิดการฝึก
และศึกษาหลักสูตร รร.จปร. ๔ ปี
เพิ่มเติม ๖ เดือน
อ่านต่อ >>>

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
งานภายใน
Intranet รร.จปร.
สืบค้นฐานข้อมูล
หอสมุด รร.จปร.
ส่งบทความ
ทางวิชาการ
เสนาศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR
   
สถานีวิทยุ รร.จปร.
FM 89.75 MHz. Online