:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
    เรียนประชาสัมพันธ์ เพื่อนข้าราชการ ด้วยความเคารพ ด้วยมีเพื่อนข้าราชการที่เทิดทูน และจงรักภักดี แด่ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ได้นำรูปพระองค์ท่าน และโดยมีรูปของตนเองปรากฏอยู่ในภาพ ร่วมกันนั้น ขึ้น Profile Facebook นั้น อาจจะไม่เหมาะสม จึงขอความกรุณาเปลี่ยนเป็นภาพอื่นแทน (ด้วยความเคารพ )
     
   
ประกาศผลสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก
     
    - ผลการตัดสิน โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี
หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี สยามบรมราชกุมารีแห่งแผ่นดิน"
 
       
   
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

 

พล.ท.ชาตอุดม ติตถะสิริ รอง เสธ.ทบ.(๑)
ประธานกรรมการอำนวยการพิจารณา
บุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.)
ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมคณะ ฯ
เดินทางมาตรวจเยี่ยม อ่านต่อ >>>

       
   

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงรับการ
ถวายความเคารพ จากแถว นนร.
เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อ่านต่อ >>>

       
   

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพระภิกษุ นนร.
พล.ต.ธีระชัย เกตุตรีกรณ์ รอง ผบ.รร.จปร.
เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
อ่านต่อ >>>

       
 

 

พิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พล.ต.ธีระชัย เกตุตรีกรณ์ รอง ผบ.รร.จปร.
เป็นประธานพิธี อ่านต่อ >>>

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 

 

 

 

 
   
งานภายใน
Intranet รร.จปร.
CRMA Mail
  - ขอใช้ E-Mail รร.จปร.
สืบค้นฐานข้อมูล
หอสมุด รร.จปร.
ส่งบทความ
ทางวิชาการ
เสนาศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR