:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน จักรยานชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ เขาชะโงก เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
     
       
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

 

ผช.ผบ.ทบ.(๒) ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง
รร.จปร.พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.(๒) พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม
การส่งกำลังบำรุง รร.จปร. อ่านต่อ >>>

       
   

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทอดพระเนตร
การฝึกภาคสนามของ นนร. ปี ๒๕๕๘

อ่านต่อ >>>

       
   

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร จ.นครนายก
พล.ต.ธีระชัย เกตุตรีกรณ์ รอง ผบ.รร.จปร.
เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๕๗

อ่านต่อ >>>

       
 

 

นนร.ลาไปศึกษาดูงาน รร.นายร้อยกัมพูชา
พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร. ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจ แก่คณะนายทหารและ นนร.ชั้นปีที่ ๔
(รุ่นที่ ๖๓)
อ่านต่อ >>>

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 

 

 

 
   
งานภายใน
Intranet รร.จปร.
CRMA Mail
  - ขอใช้ E-Mail รร.จปร.
สืบค้นฐานข้อมูล
หอสมุด รร.จปร.
ส่งบทความ
ทางวิชาการ
เสนาศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR