:: รัฐบาลไทย
 :: กระทรวงกลาโหม
 :: บก.กองทัพไทย
 :: กองทัพบก
 :: กองทัพเรือ
 :: กองทัพอากาศ
 :: รร.นายเรือ
 :: รร.นายเรืออากาศ
 :: รร.นายร้อยตำรวจ
 :: รร.เตรียมทหาร
 :: กรมแพทย์ทหารบก
 :: รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
   :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 

 
   
     
    เรียนประชาสัมพันธ์ เพื่อนข้าราชการ ด้วยความเคารพ ด้วยมีเพื่อนข้าราชการที่เทิดทูน และจงรักภักดี แด่ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ได้นำรูปพระองค์ท่าน และโดยมีรูปของตนเองปรากฏอยู่ในภาพ ร่วมกันนั้น ขึ้น Profile Facebook นั้น อาจจะไม่เหมาะสม จึงขอความกรุณาเปลี่ยนเป็นภาพอื่นแทน (ด้วยความเคารพ )
     
    ประกาศผลสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก รอบแรก (ภาควิชาการ)
     
    - ผลการตัดสิน โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี
หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี สยามบรมราชกุมารีแห่งแผ่นดิน"
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร.
 
 

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ และงานเลี้ยงปิดภาคการฝึก
นนร.ประจำปี ๒๕๕๘
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ พิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
อ่านต่อ >>>

       
   

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารใหม่
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่นายทหารใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
อ่านต่อ >>>

       
   

ผบ.ทบ. บรรยายพิเศษนายทหารใหม่
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.
มาบรรยายพิเศษให้กับนายทหารใหม่
เรื่อง แนวทางในการรับราชการ อ่านต่อ >>>

       
 

 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พล.อ.หญิง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พล.ท.ชาญชัย ยศสุนทร ผบ.รร.จปร.
เป็นประธานพิธี อ่านต่อ >>>

 
 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รร.จปร. อื่นๆ
   
   
 

 

 

 

 
   
งานภายใน
Intranet รร.จปร.
CRMA Mail
  - ขอใช้ E-Mail รร.จปร.
สืบค้นฐานข้อมูล
หอสมุด รร.จปร.
ส่งบทความ
ทางวิชาการ
เสนาศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
และประกาศร่าง TOR