ขอต้อนรับสู่เวปไซท์ โรงเรียนอนุบาลคุณากร ในพระราชูปถัมภ์ของ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติโรงเรียน
การบริหารงาน
แผนภูมิการบริหารโรงเรียน
คณะผู้บริหาร - บุคลากร
ปรัชญาของโรงเรียน
หลักสูตร - กิจกรรม
การรับสมัครนักเรียน
ค่าใช้จ่ายการศึกษา
ตารางกิจกรรม
ระเบียบการรับสมัคร
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
 

ตารางกิจกรรมประจำวัน ชั้นอนุบาล 1-3
 
07.00 – 08.30 น. รับเด็กเป็นรายบุคคล
08.30 – 08.50 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ / สวดมนต์ / กายบริหาร นั่งสมาธิ / อบรม
08.50 – 09.00 น.  สำรวจการมาโรงเรียน / ตรวจสุขภาพ / บันทึกคำพูดเด็ก
09.00 – 09.20 น. เคลื่อนไหวและจังหวะ / เล่าข่าว
09.20 – 10.00 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
10.00 – 10.20 น.  ดื่มนมและรับประทานอาหารว่างเช้า
10.20 – 11.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ / กิจกรรมเสรี
11.00 – 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน / ล้างหน้าแรงฟัน
12.00 – 14.00 น นอนพักกลางวัน
14.00 – 14.30 น ตื่นนอน / เก็บที่นอน / ล้างหน้าแปรงฟัน / อาหารว่างบ่าย
14.40 – 15.30  น. เกมส์การศึกษา / สรุป / เตรียมตัวกลับบ้าน
  • หมายเหตุ
    - วันพุธ ฝึกพัฒนาการ ( เล่นกีฬา ) ช่วงเวลา 09.00 – 09.20 น.
    - วันศุกร์ กิจกรรมพิเศษ ช่วงเวลา 10.20 - 11.00 น. เล่านิทาน สันทนาการ / เล่นเกม

ตารางกิจกรรมเด็กเล็ก

07.30 – 08.30 น. รับเด็กเป็นรายบุคคล / การเล่นเสรี  
08.30 – 08.50 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ / สวดมนต์ / กายบริหาร  
08.50 – 09.00 น สำรวจการมาโรงเรียน / ตรวจสุขภาพ / จดบันทึก  
09.00 – 09.20 น. กิจกรรมในวงกลม / เคลื่อนไหวและจังหวะ  
09.20 – 09.35 น.  ดื่มนมและรับประทานอาหารว่างเช้า  
09.35 – 09.50 น. เล่นกลางแจ้ง  
09.50 – 10.40 น. กิจกรรมเสรี  
10.40 – 11.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
11.15 – 11.45 น.  ทำความสะอาดร่างกาย  
11.45 – 14.00 น.  นอนพักกลางวัน  
14.00 – 14.30 น. ตื่นนอน / ทำความสะอาดร่างกาย / อาหารว่างบ่าย  
14.30 – 15.30 น. กิจกรรมสงบ (นิทาน/ปริศนาคำทาย/
คำคล้องจอง/บทร้อยกรอง/เกมส์ทางภาษา )
 
  • หมายเหตุ
    - วันพุธ ฝึกพัฒนาการ ( เล่นกีฬา ) ช่วงเวลา 09.00 – 09.20 น. แต่งชุดพละ
    - วันศุกร์ กิจกรรมพิเศษ ช่วงเวลา 10.20 - 11.00 น. เล่านิทาน สันทนาการ / เล่นเกม
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลคุณากร ในพระราชูปถัมภ์ของ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ ๙๙ ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก (๒๖๐๐๑