สรุปสถิติงานเทคนิคและเทคโนโลยี
                                                                   
ประจำเดือน มิถุนายน 2551
รายการ
หน่วยนับ
จำนวน
รวม
หมายเหตุ
ไทย
อังกฤษ
   ๑)  การกรอกข้อมูลหนังสือ  (New Bib)
รายการ(Bib)
๑๖๓
๒๘
๑๙๑
"
เล่ม
๒๖๓
๓๓
๒๙๖
"
   ๒) การลงทะเบียนเอกสารสิ่งพิมพ์
          - หนังสืองบประมาณ
เล่ม
๑๙๑
๒๒
๒๑๓
งป.51/1
          - หนังสือบริจาค
เล่ม
๒๗๖
๒๑
๒๙๗
"
          - วารสาร
ฉบับ
๑๖๔
๑๖๕
"
          - สื่อโสตทัศนูปกรณ์อื่นๆ
ชุด
-
"
   ๓) หนังสือนำออกบริการ
          - งบประมาณ
เล่ม
๑๙๑
๒๒
๒๑๓
งป.51/1
          - บริจาค
เล่ม
๗๒
๑๑
๘๓
"
   ๔) อื่นๆ 
           - ยอดผู้เข้าใช้ผ่านเครือข่าย
ครั้ง
๗๓๗
๗๓๗
ที่ ๕๒๒๖๑
           - แก้ไขระบบฐานข้อมูล ELIB
รายการ
๙๘
๑๔
๑๑๒
"

                                                                                                     
บัญชีรายชื่อหนังสือบริจาคประจำเดือน มิถุนายน 2551
รายชื่อหนังสือบริจาค
รายชื่อผู้บริจาค
หมายเหตุ
- กลยุทธ์เด็ดเคล็ดการลงทุนใน Index Options
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"
- การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543 - 2573
สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
"
- เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุนการเงินธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"
- เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน
"
"
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารทุน
"
"
- การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนทฤษฎีตลาดทุน
"
"
- การประเมินมูลค่าสินทรัพย์การลงทุนในทางเลือกอื่น
"
"
- ความรู้เบื้องต้นและการวิเคราะห์ตราสารหนี้ที่ไม่มีสิทธิแฝง
"
"
- รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี 2550
สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
"
- บันทึกความทรงจำ
พ.อ.หญิง กุนรี ราชปรีชา
"
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : National Defence College
พลตรี สมชาย สิงห์โต
"
- รายงานผลที่สำคัญการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
พ.ศ.2550 (e-Commerce) 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
"
- คู่มือนักเรียนนายร้อย พ.ศ.2551
กรม นนร.รอ.รร.จปร.
"
- ผู้นำแบบเวสต์ปอยต์
พล.ต. พอพล มณีรินทร์
"
- แม่ชีศนสนีย์ เสถียรสุต ก้าวย่างแห่งปัญญา
พ.ท. พิศาล เบญจรัตน์
"
- รหัสลับดาวินชี
"
"
- ปรัชญาอินเดีย
"
"
- มุมมองใหม่เมืองไทย
"
"
- สัมผัสจริงเมืองไทย
"
"
- นักสู้มือเปล่า-ลูกชาวนา
"
"
- ทางเปียกฝนถนนเปียกน้ำ
"
"
- คิดและทำเพื่อสำเร็จ
"
"
- คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก
"
"
- แฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน
"
"
- แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ
"
"
- ควรรีบทำความเพียรในวันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีมาในวันพรุ่งนี้
"
"
- พุทโธหมาย
"
"
- คาถาเศรษฐี 2
"
"
- ไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบ
พ.ท. พิศาล เบญจรัตน์
"
- ไฮเทคไฮทุกข์
"
"
- ชาติสุดท้าย
"
"
- งานกินเกลือ
"
"
- โหลหนึ่งก็ถึง
"
"
- เรียนรู้ภาษาซี
"
"
- ชีวิตในพันธนาการคุก
"
"
- มูซาชิฉบับท่าพระจันทร์
"
"
- หนังสือสวดมนต์ประจำบ้าน
"
"
- สองทศวรรษในดงขมิ้น
"
"
- หลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) มหาดุริยางค์ลุ่มเจ้าพระยาแห่งอุษาคเนย์
"
"
- ประวัติย่อของกาลเวลา
"
"
- ยุทธศิลป์แห่งผู้นำและฝ่ายอำนวยการ
"
"
- จิสดใสแม้กายพิการ
"
"
- ใช้ชีวิตอย่างสมดุลด้วยเต๋า
"
"
- รัฐปัตตานี
"
"
- จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน
"
"
- ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
"
"
- หัวใจนักบวช
"
"
- เปิดกรุหญิงดังในอดีต
"
"
- คู่มือนำเที่ยวนครวัด-นครธม
"
"
- ปัญหาคือยาวิเศษ
"
"
- กระโถน-กระถาง
"
"
- กุญแจภาวะนา
"
"
- ความผิดในความถูก
"
"
- นอกเหตุเหนือผล
"
"
- อาหารใจ
"
"
- เบื่อของที่ชอบ
"
"
- ฉลาดในจิต
"
"
- ใต้ร่มโพธิญาณ
"
"
- น้ำไหลนิ่ง
"
"
- ทำไม
"
"
- อาณาจักรแห่งปัญญา
"
"
- วิธีสร้างบุญบารมี
"
"
- วิธีเดินจงกรมภาวนา-นั่งสมาธิภาวนา
"
"
- หัวใจพุทธศาสนา
พ.ท. พิศาล เบญจรัตน์
"
- จิตนี้ควรฝึก
"
"
- สมมุติบังวิมุติ
"
"
- การเข้าสู่หลักธรรม
"
"
- กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว
"
"
- ทางพ้นทุกข์
"
"
- รู้เรื่องทุกข์
"
"
- ธรรมที่บรรลุได้
"
"
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวนา
"
"
- ปฏิบัติหรือวิบัติ
"
"
- ธรรมะ...จากต้นไม้
"
"
- สองหน้าของสัจธรรม
"
"
- เข้าวัดทำไม
"
"
- สำคัญที่ใจ
"
"
- บ้านที่แท้จริง
"
"
- ตามดูจิต
"
"
- เห็นโทษมันก็เลิกได้
"
"
- มันสุดแค่นี้
"
"
- อ่านใจธรรมชาติ
"
"
- ฝึกจิตให้มีกำลัง
"
"
- กรรมฐานเบื้องต้น
"
"
- รักษาใจยามป่วยไข้
"
"
- คุยกับลูกหลาน
"
"
- ลำเดียวกัน
"
"
- ชวนม่วนชื่น
"
"
- บทสวดมนต์
"
"
- คำสอนของพ่อ
"
"
- รวมธรรมะ
"
"
- โยคะเพื่อความเป็นหนุ่ม-สาวตลอดกาล
"
"
- ทางสายกลาง
"
"
- การทำจิตให้สงบ
"
"
- ปฏิบัติกันเถิด
"
"
- ธรรมาค้าขึ้น
"
"
- รวยหุ้นอย่างพอเพียง
"
"
- สมดุลโลก สมดุลใจ สมดุลธรรม
"
"
- เริ่มต้นใหม่
พ.ท. พิศาล เบญจรัตน์
"
- นเรศวรมหาราช
"
"
- 1421 ปีที่จีนค้นพบโลก
"
"
- เขาหาว่าผมเป็นมาเฟียเสธ.แอ๊ปรัชดา
"
"
- กว่าจะเป็นอั้งยี่กรุงสยาม
"
"
- เครือข่ายยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง
"
"
- มหาบรุษ
"
"
- ชี่กงพลังสร้างสุข
"
"
- เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว 3 
"
"
- สบายสบายสไตล์พุทธ
"
"
- สัจจธรรมสะท้อน
"
"
- ประวัติวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
"
"
- เกิดกลางผัก
"
"
- พ่อรวยสอนลูก
"
"
- อุปสรรคของการปฏิบัติธรรม
"
"
- ขอให้โลกนี้มีธรรมเป็นมารดา
"
"
- มือขวามหาราช
"
"
- ศิลปะแห่งความสุข
"
"
- การเงินคือการปฏิบัติธรรม
"
"
- พุทธโฆษณ์
"
"
- ร้อยเรื่องในรอยจำ
"
"
- เจาะรหัสกรรม
"
"
- การใช้อำนาจ
"
"
- พระราชอำนาจ
"
"
- พลังแห่งชีวิต
"
"
- คู่มือสวดมนต์สำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป
"
"
- เค็นอิจิโร่
"
"
- เมียนาซี
"
"
- ความยอกย้อนของภาษา
"
"
- Rediscover Grammar เจาะแก่นไวยากรณ์อังกฤษกับ David Crystal
"
"
- เงินทองกองอยู่ทั่วไป
"
"
- สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ
"
"
- พระมหากรุณิโกนาโถ
"
"
- สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
"
"
- ฐานิยปูชา 2550
"
"
- วิธีสร้างโปรแกรมจิต
พ.ท. พิศาล เบญจรัตน์
"
- หลวงปู่ฝากไว้
"
"
- หลวงพ่อสติ
"
"
- ปัจจุบันจิต
"
"
- สุขเป็นก็เป็นสุข
"
"
- เข็มทิศชีวิต
"
"
- ทฤษฏีคอมพิวเตอร์ชีวภาพ
"
"
- ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคน
"
"
- ประวัติวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
"
"
- บูชาหลวงพ่อ
"
"
- สวดมนต์ภาวนาทำวัตรสวดมนต์แปล
"
"
- คำสอนฮวงโป
"
"
- สูตรเว่ยหล่าง
"
"
- ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
"
"
- ธรรมไหลไปสู่ธรรม
"
"
- อานาปานสติขั้นที่ 1, 2, 3
"
"
- คู่มือทำวัตร-สวดมนต์แปล
"
"
- มันไม่ธรรมดา
"
"
- ความเข้ามาเยือน
"
"
- คนแสนแสบ
"
"
- คืนฟ้าหนาว
"
"
- รัตนโกสินทร์ เล่ม 1, 2
"
"
- การบำรุงพระศาสนา
"
"
- ภาษาคนภาษาธรรม
"
"
- เพื่อนแผ่นดินอื่น
"
"
- ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
"
"
- ซิงตึ๊ง
"
"
- ประกายแห่งเซน
"
"
- ความเงียบในความเงียบ
"
"
- สายลมแสงแดด
"
"
- ความเงียบ
"
"
- กรรมกรข่าว
"
"
- มนุษย์กับจักรวาล เล่ม 1
"
"
- โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
"
"
- เหมืองแร่
"
"
- The Fundamentals of Drawing Portraits
พ.ท. พิศาล เบญจรัตน์
"
- Webster 's NewWorld Dictionary
"
"
- Erich Von Daniken Fhariots of the Gods
"
"
- Korea Travel Guide
"
"
- Basic English Usage
"
"
- Guide to the Grand Palace
"
"
- Unshakeable Peace
"
"
- As the Future Gatches You
"
"
- Dictionary of American Engilish
"
"
- แบบทดสอบเพิ่มทักษะ TOEFL CBT : TOEFL Word Tests
"
"
- กลวิธีการสอนขลุ่ยขั้นพื้นฐาน
"
"
- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
"
"
- อานาปานสติสมบูรณ์แบบ
"
"
- หลักธรรมชุดศิลาจารึก
"
"
- ชั่วโมงแห่งความคิดดี
"
"
- การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475
"
"
- ท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
"
"
- ผมผิดหรือที่ยึดกรือเซะ
"
"
- Road Atlas
"
"
- การสำรวจพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชากร พ.ศ.2550 : The 2007 Exercise Behavior Survey
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
"
- ปีกสีขาวเรื่องราวของความรัก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"
- จัดทัพลงทุน
"
"
- เพ้นท์รักด้วยหัวใจ
"
"
- รู้วิเคราะห์เจาะเรื่อง
"
"
- บ้านรักอันตราย
"
"
- เสี่ยงรักอันตรายเจ้าชายหมายเลข 7
"
"
- ครอบครัวตึ๋งหนืดตอน ยุทธการหนีความจน
"
"
- รักวุ่นๆ หุ้นออนไลน์
"
"
- 1 ล้านคนความวางใจ
"
"
- รู้รับ...รู้จ่าย
"
"
- คามีเลี่ยนแมนกับจิ้งจอกทะเลทราย
"
"
- ธิดาบาดาลกับรักต่างภพ
"
"
- คู่มือสุขภาพดีฉบับครบรอบ 8 ปี
"
"
- รอบรู้เรื่องตลาดตราสารหนี้
"
"
- เข็มทิศชีวิต
"
"
- ณ ที่แห่งรัก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"
- บุพเพรักอุบัติเหตุหัวใจ
"
"
- รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2550
"
"
- 360 องศากับตราสารหนี้
"
"
- สร้างความรู้คู่วิสัยทัศน์พัฒนาสู่ผู้นำ
"
"
- รวมบทวิเคราะห์หุ้นจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
"
"
- พัฒนาเศรษฐกิจและการเรียนรู้ที่ครบวงจร
"
"
- พัฒนาสู่ความเป็นตลาดสากลและศูนย์กลางการลงทุนที่ครบวงจร
"
"
- พัฒนาสู่ความเป็นตลาดสากลและศูนย์กลางการลงทุนที่ครบวงจร
"
"
- ราชพัสตราภรณ์
ปษ.รมว.กห.
"
- การพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
"
"
- พระราชพิธีและรัฐพิธีในรัชการปัจจุบัน
"
"
- ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองอุไทยธานี
"
"
- สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
"
"
- The Princess Mother of Thailand
"
"
- บทวิทยุอยู่อย่างไทย
"
"
- สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 19
"
"
- นิทานโบราณคดี 
"
"
- Tsunami 2004
"
"
- ศัพทานุกรมโบราณคดี
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช
"
- คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2551
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
"
- ผู้สูงอายุไทย 2550 มุมมอง/เสียงสะท้อนจากข้อมูลสถิติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
"
- 1 ล้านคนความวางใจ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"
- ปรับกลยุทธ์สร้างโอกาส
"
"
- หน่วยจารกรรมโซเวียตเคจีบี
พ.ท. ศรทัศย์ เกิดชนะ
"
- ชีววิกฤต
"
"
- คลีนิคมฤตยู
"
"
- ล่าไม่เลิก
"
"
- เอ็กโซเซ่ท์
"
"
- สัตว์สงคราม
"
"
- แผนเหยียบเมฆ
"
"
- มาเหนือเมฆ
"
"
- สุดแผ่นดิน
"
"
- ซีโร่
"
"
- ทูตมรณะ
"
"
- ลุยนรก
พ.ท. ศรทัศย์ เกิดชนะ
"
- เลือดเดือด
"
"
- เรือล่าเรือ
"
"
- เด็ดหัววีรบุรุษ
"
"
- นาซีเดนนครก
"
"
- เวิร์ลวินด์
"
"
- นรกตื่น
"
"
- สวยสยอง
"
"
- เกมถล่มโลก
"
"
- บาปเปื้อนมือ
"
"
- เกมชั่วผ่าโลก
"
"
- ล่าจารบุรุษ
"
"
- ข้ามฟ้าล่าพยัคฆ์
"
"
- ฑูตมรณะ
"
"
- แรงอาฆาต
"
"
- แค้นเพชฌฆาต
"
"
- ล่ามหากาฬ
"
"
- ยุทธการม้าเหล็ก
"
"
- ไคโซ
"
"
- คืนขย้ำ
"
"
- ข้าต้องไม่ตาย
"
"
- ลบลายเสือ
"
"
- เหยื่อไฮเทค
"
"
- วันลอบสังหาร
"
"
- หูตั้งคือใคร
"
"
- รู้เฟื่องเรื่องศัพท์การบริหารธุรกิจ
"
"
- Management
"
"
- Managerial Accounting
"
"
- Management Accounting
"
"
- พฤติกรรมองค์การ
"
"
- Management Information Systems
"
"
- กลยุทธ์การจัดการ
"
"
- International Business
"
"
- Strategic Management Text and Cases
"
"
- Marketing Management Analysis, Planning, Implementation, and Control
"
"
- Introductory Management Science
พ.ท. ศรทัศย์ เกิดชนะ
"
- Managerial Economics
"
"
- Managerial Finance
"
"
- ตารางสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัดไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
"
- 60 ปี เกียรติยศ
ผบ.กรม.นนร.รอ.รร.จปร.
"
- รายงานประจำปี 2550 ราชบัณฑิตยสถาน
ราชบัณฑิตยสถาน
"
- พระพุทธประวัติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กกพ.รร.จปร.
"

                                       บัญชีรายชื่อวารสารบริจาคประจำเดือน มิถุนายน 2551
รายชื่อวารสาร
ปีที่/ฉบับที่ 
ประจำเดือน
ผู้บริจาค
หมายเหตุ
- ข่าวสภาอาจารย์
8/38
มี.ค.-เม.ย.51
ส่วนการศึกษา รร.จปร.
"
- วารสารไทย : Thai Journal
29/105
ม.ค.-มี.ค.51
สนง.เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
"
- ข่าวเนติบัณฑิตยสภา
21/226
พ.ค.51
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา
"
- ไทยคอมเมิร์ซ : Thai Commerce
3/10
เม.ย.-มิ.ย.51
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
"
- สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
-
เม.ย.51
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
"
- ธรรมรักษ์
8/43
พ.ค.-มิ.ย.51
มูลนิธิธรรมรักษ์
"
- สารสายใจไทย 
29/2
ส.ค.50
มูลนิธิสายใจไทย
"
30/1
เม.ย.51
"
"
- อนุสาร อสท.
58/11
มิ.ย.51
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
"
- หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉ.4
ต.ค.50-ก.ย.51
หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์ฯ
"
ฉ.12
มิ.ย.51-พ.ค.52
"
"
- ไมโครคอมพิวเตอร์
26/275
มิ.ย.51
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)
"
- วารสารเสนาธิปัตย์
57/2
พ.ค.-ส.ค.51
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
"
- R.C.Flying
-/70
มิ.ย.51
สนง.ผบ.รร.จปร.
"
- วารสารย้อนหลัง
-
-
สนง.ผบ.รร.จปร.
"
- วารสารตลาดหลักทรัพย์
11/10
มี.ค. 51
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"
- Money and Wealth
6/62
มิ.ย.51
"
"
- อาศรมทักษิณ
4/16, 17
ม.ค.-เม.ย.51
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
"
- กระดูกงู
52/621
มิ.ย.51
กองเรือยุทธการ
"
- SET Newsleter
10/119
April, 2007
The Stock Exchange of Thailand
"
- รักษ์พลังงาน
-/49
มิ.ย.51
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
"
- โต๊ะข่าวกัมพูชา
3/6
เม.ย.51
ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
"
- โต๊ะข่าวลาว
1/4
เม.ย.51
"
"
- โต๊ะข่าวพม่า
2/4
เม.ย.51
"
"
- โต๊ะข่าวมาเลเซีย
2/4
เม.ย.51
"
"
- โต๊ะข่าวเวียดนาม
2/4
เม.ย.51
"
"
- CAT Club
-
พ.ค.51
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
"
- วารสารฟิสิกส์ไทย
25/2
มิ.ย.-ส.ค.51
สนง.ผบ.รร.จปร.
"
- วารสารทหาร
15/41
มี.ค.-มิ.ย.51
กรมการทหารขนส่ง
"
- สร้างสุข
5/81
มิ.ย.51
สสส.
"
- จุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา
6/7
มิ.ย.51
สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
"
- พิพิธภัณฑสาร
15/2
ม.ค.-มี.ค.51
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
"
- SAWASDEE
-
มิ.ย.51
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
"
- วารสารสายใจไฟฟ้า
-
เม.ย.51
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"
- สารสายใจไทย 
6/2
เม.ย.-มิ.ย.51
กลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
"
- ตราไปรษณียากร
38/11
มิ.ย.51
สำนักงานวารสารตราไปรษณียากร
"
- คู่มือซื้อขาย
-
มิ.ย.51
บริษัท ยูสด์ช็อป
"
- สวัสดิการสาร
-
พ.ค.51
กฌป.สก.ทบ.
"
- เรือนตะวัน
-/25
เม.ย.51
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
"
- วารสารพาณิชย์ภูมิภาค
5/5, 6
พ.ค.-มิ.ย.51
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก
"
- รายงานสถิติข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
-
พ.ค.51
สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
"
- วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5/3
ก.ค.-ก.ย.50
สนง.คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
"
- ทหารราบ
81/1
ม.ค.-มี.ค.51
ศูนย์การทหารราบ
"
- โดมทัศน์
28/2
ก.ค.-ธ.ค.51
สำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์
"
- วารสารการสัตว์
25/1
ม.ค.-มิ.ย.51
กองวิทยาการ กรมการสัตว์ทหารบก
"
- วัฎฏะ
-
-
บริษัท วัฎฏะคลาสสิฟายด์ส จำกัด
"
- ข่าวเนติบัณฑิตยสภา
21/227
มิ.ย. 51
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา
"
- นาวิกาธิปัตย์สาร
-/73
มิ.ย.-ก.ย.51
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
"

          
บัญชีรายชื่อสื่อโสตทัศนูปกรณ์บริจาคมิถุนายน 2551                                                                                              
รายชื่อสื่อโสตทัศนูปกรณ์
ผู้บริจาค
หมายเหตุ
- ซีดีโต๊ะข่าวกัมพูชา, เวียดนาม, ลาว, พม่า, มาเลเซีย, ประจำเดือนเมษายน 2551
ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
"
- บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์ข้อมูลการวิจัย
"