แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
LIBRARY AND MUSEUM CHULACHOMKLAO ROYAL MILITARY ACADEMY

ปณิธาน : ให้บริการด้วยความเต็มใจ
วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกด้านแก่ นักเรียนนายร้อย   

.ปรับปรุงครั้งล่าสุด
11 มิถุนายน 2564

link ห้องสมุด
ห้องสมุดสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ

อ่านข่าวประจำวัน


อ่านข่าวรายวัน

 ข่าวประชาสัมพันธ

พล.ท. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.รร.จปร. พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมห้องสมุด รร.จปร. ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
ณ ห้องสมุด รร.จปร. โดยมี พ.อ.หญิง อุษา หอมธูป หน.ผหพ.รร.จปร.
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อ 4 พ.ย.62...


การจัดการความรู้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หน่วยหอสมุด
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


 แผนกหอสมุดและพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทรศัพท์ 0-2241-2691 ถึง 4 ต่อ 62391 , โทรสาร 0-2241-2691 ถึง 4 ต่อ 62392
พัฒนาระบโดย ร.ต.วิสุทธิ์ วิลัยโรจน์ / e-mail : elib.crma@gmail.com


 


 

ลิงค์สถาบัน
 
เว็บน่าสนใจ
www.welovethailand.com
www.kids-d.org
www.tat8.com
www.nayokcity.com