ตราแผ่นดิน  รร.นายร้อย จปร. กองบัญชาการ รร.นายร้อย จปร.
  - หน้าแรก รร.จปร.
  - ตารางการปฏิบัติ
00001 - 04000
04001 - 08000
08001 - 12000
12001 - 16000
16001 - 21000

ประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2555
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก (ภาควิชาการ) จำนวน 760 คน

ตารางการปฏิบัติ
วัน - เวลา รายการ สถานที่
ระหว่างวันที่ 9-12 เม.ย. 55

ประกาศผลสอบรอบแรกทาง internet

http://www.crma.ac.th
http://www.rta.mi.th

ประกาศผลสอบรอบแรกทาง ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

1900-888-578
อังคารที่ 17 เม.ย. 55

08:00 - 11:00 น. รายงานตัว
11:00 - 12:00 น. การทดสอบวิภาววิสัย
13:00 - 16:00 น. การทดสอบสุขภาพจิต

หมายเหตุ : ผู้ไม่มารายงานตัว ทดสอบวิภาววิสัย และทดสอบสุขภาพจิต ไม่มีสิทธิ์สอบรอบสอง

อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
[แผนที่]
พุธที่ 18 เม.ย. 55
07.00 น.

รายงานตัวเพื่อสอบรอบสองระหว่าง 18 เม.ย.55 - 21 เม.ย.55

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
[แผนที่]

ตารางกำหนดการรับสมัครทั้งหมด

การประกาศผลทาง internet และระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ กรุณาตรวจสอบการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 17 เม.ย. 55 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ
ส่งข้อคิดเห็นถึง webmaster
© copyright 2012 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001