พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้การต้อนรับ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ รองประธานคณะกรรมการ จปร. รุ่นที่ ๓๖ และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบรางวัลให้แก่ ทีม นนร. ที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ รายการ Top Talent

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศภาคม ๒๕๖๕ พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้การต้อนรับ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ รองประธานคณะกรรมการ จปร. รุ่นที่ ๓๖ และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบรางวัลให้แก่ ทีม นนร. ที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ รายการ Top Talent และเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Similar Posts