พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ และพบปะให้โอวาทแก่นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ และพบปะให้โอวาทแก่นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Similar Posts