พล.ท. ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ พล.ท. ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร. เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ ลานหน้า บก.รร.จปร. โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๔๔ รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการทำบุญตักบาตรแล้ว ผบ.รร.จปร. ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล และ นนร. โดยมี ผบ.นขต.รร.จปร. และผู้แทน นนร. เป็นผู้รับมอบ จากนั้นได้อวยพรปีใหม่ แก่กำลังพล ครอบครัว และ นนร. ในการนี้มีผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา รร.จปร. และคณะ, ผู้บังคับบัญชา รร.จปร. นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพล ครอบครัว และ นนร. ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

Similar Posts