เครื่องแบบนักเรียนนายร้อยในอดีต
 

  เครื่องแบบเต็มยศ  พ.ศ.๒๔๓๐ เสื้อสักหลาดสีน้ำตาลแก่ รูปรัดเอวมีสักหลาดแดงทาบที่คอ และข้อมือด้านนอกมีชายเป็นรูปจั่ว อินทรธนูสีแดงรูปกรวยเหลี่ยมติดมุมย่อเย็บติดกับแนวเสื้อ ที่แนวตะเข็บ ไหล่มีดุมกาหลั่ยทองติดปลายข้างต้นคอเสื้อ ๑ เม็ด  และมีอักษรพระบรมนามาภิไธยย่อ จปร. ปักด้วย ดิ้นเงินกับทองบนกำมะหยี่สีดำติดกับที่ปลายอินทรธนูข้างไหล่ตามริมหน้าอกเสื้อ และปากกระเป๋าเสื้อขลิบด้วยสักหลาดสีแดงดุมเสื้อกลมกาหลั่ยทองมีอักษรพระบรมนามาภิไธยย่อ จปร. กางเกงสักหลาดสีน้ำเงินแก่ขลิบด้วยสักหลาดแดงที่ตะเข็บข้างกว้าง ๑ ซ.ม. เข็มขัดหนังหัวทองเหลืองรูปวงจักรคาดนอกเสื้อหมวก แฮลเมต มีตราแผ่นดิน มียอดหมวกและสายรัดคางรองเท้าหนังสีดำ

 

ครื่องแบบครึ่งยศ พ.ศ.๒๔๓๐ เสื้อผ้าเสิดสีน้ำเงินแก่ มีสักหลาดสีแดง ขลิบที่คอ หน้าอก และข้อมือ ที่ข้อมือมีดุม ๒ เม็ด อินทรธนูใช้ผ้าสีอย่างเดียวกับ เสื้อ มีดุมกาหลั่ยทองติดปลายข้างคอเสื้อ ๑ เม็ด ดุมกาหลั่ยทองมีอักษรพระบรมนามาภิไธยย่อ จปร. กางเกงเสิดสีดำมีสักหลาดสีแดงขลิบที่ตะเข็บกางเกงข็มขัดหัวทองเหลืองรูปวงจักรคาดนอกเสื้อหมวก ทรงกระบอกสีขาว กระบังหน้าหมวกเป็นตราแผ่นดิน มีลวดทองกลมขนาน ๑ คู่ ทาบบนแถบผ้ารัดหน้าหมวก รองเท้าหนังสีดำ

 

ชุดฝึก พ.ศ.๒๔๓๐  ผ้าม่วงสีกรมมาท่า   เสื้อสีขาวแผ่นผ้าทาบที่ข้อมือเป็น รูปหน้าจั่ว อินทรธนูแผ่นผ้าขาวอย่างเดียวกับครึ่งยศ ดุมเสื้อกลมกาหลั่ยทองมีอักษร พระนามาภิไธยย่อ   จปร.   เข็มขัดหนังหัวทองเหลืองรูปวงจักรมีกระเป๋ากระสุนและซองดาบพร้อมคาดนอกเสื้อหมวกแฮลเม็ตสีขาว ไม่มีเครื่อง หรือหมวกแก๊ปทรงกระบอกถุงเท้าขาว

 

เครื่องแบบคะเด็ตเต็มยศ  พ.ศ.๒๔๓๐ ชุดพิเศษใช้เมื่อเข้ากระบวนแห่พระราชพิธีต่างๆ เสื้อสักหลาดสีแดงรัดรูปเอว มีสักหลาดดำทาบที่คอและข้อมือด้านนอกมีลายเป็นรูปจั่ว   ดุมเสื้อเกลี้ยงกาหลั่ยทองกระโปรงลายสก๊อตสั้นแค่เข่า มีพู่ห้อยจามจุรีห้อยหน้าสองพู่    หมวกหนีบ    มีลายสก๊อตทรงหมวกเหนือขอบสีดำมีแถบแพรดำเล็กคาดที่ขอบหมวก    ปลายทั้งสองข้างไปข้างหลัง     ให้เป็นหางแซงแซวมีตราแผ่นดินที่ข้างหมวกทางขวาคาดผ้าลายสก๊อตเฉียงจากบ่าขวาไปทางซ้าย ให้ปลายทั้งสองข้างห้อยอยที่บั้นเอว รองเท้าหนังสีดำู่


 

ชุดฝึกและเรียน พ.ศ.๒๔๓๖    เสื้อสีกากีนวล    อินทรธนูสักหลาดสีเหลือง มีกระดุมติดที่คอเสื้อ ๑ เม็ด   ข้อมือทาบแผ่นสักหลาดเหลืองรูปหกเหลี่ยมยาว ที่มุม ทั้งสองข้างมีดุมมุมละ ๑ เม็ด      ดุมเสื้อ
เกลี้ยงกาหลั่ยทองกางเกงสีกากี มีแถบสักหลาดขาวตามแนวตะเข็บนอกเข็มขัดหนังหัวทองเหลืองรูปวงจักรคาดนอกเสื้อหมวกทรงกระบอกขาวเครื่องพร้อม ตรงหน้าหมวกตราแผ่นดิน รองเท้าหนังสีดำ

 

เต็มยศ พ.ศ.๒๔๓๗   เสื้อขาว   รูปรัดเอว   มีปลอกคอและข้อมือสักหลาด สีดำ มีแถบทองที่ปลอกคอ ๑ เส้น ปลอกข้อมือ ๒ เส้น และติดแทนรังดุมอีก ๑ เส้น ดุมเสื้อเกลี้ยงกาหลั่ยทอง    อินทรธนูไหมทองกลมขนานคู่    มีสักหลาดเหลืองพาดกลางตามยาว และมีดุมกาหลั่ยทองติดปลายคอเสื้อ ๑ เม็ด หมวกยอด เครื่องพร้อม กางเกงสักหลาดสีดำ   ขลิบลวดสีเหลืองตามตะเข็บ กว้าง ๑ ซ.ม.  เข็มขัดหนัง หัวทองเหลือง มีรูปวงจักรคาดนอกเสื้อ รองเท้าหนังสีดำ

 

ชุดฝึกและเรียน พ.ศ.๒๔๔๑  เสื้อสีเทารูปรัดเอวคอพับ   มีกระเป๋าข้างและ หลังอินทรธนูอย่างเต็มยศรัดคางหนังสีดำตราประทุมอุณาโลมติดหน้าหมวก กางเกงขายาว เข็มขัดหนังหัวทองเหลืองเกลี้ยงคาดนอกเสื้อรองเท้าหนังสีดำ

 

เต็มยศ พ.ศ.๒๔๕๑ เสื้อสักหลาดรัดรูปเอวมีกระเป๋าหลังและข้างมีอินทรธนูกางเกงมีลวดแดง เข็มขัดหนังคาดนอกเสื้อ หมวกยอดเครื่องพร้อม รองเท้าหนังสีดำ

 

ชุดฝึก พ.ศ.๒๔๕๑ เสื้อผ้าขาว สีเทา กางเกงมีลวดแดงหรือกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินแก่ เข็มขัดหนังคาดนอกเสื้อ หมวกทรงหม้อตาลสีขาวหรือเทา รองเท้าหนังสีดำหรือสีน้ำตาล ผ้าพันแข้งหรือสนับแข้งสีน้ำตาล

 

ชุดปกติ ก. พ.ศ.๒๔๖๒ เสื้อผ้าขาว ดุมเกลี้ยงกาหลั่ยทอง กางเกงสักหลาดสีดำมีลวดแดงที่ตะเข็บนอก เข็มขัดคาดนอกเสื้อ หมวกทรงหม้อตาลขาวพันแถบสีแดง มีตราประทุมอุณาโลม รองเท้าหนังสีดำ

 

ชุดปกติ ข. พ.ศ.๒๔๖๒ เสื้อกากีแกมเขียว ดุมเกลี้ยงกาหลั่ยทอง กางเกง สีกากีแกมเขียว ทรงกว้างขาสั้น เข็มขัดหนังคาดนอกเสื้อ หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียวแถบแดง มีตราประทุมอุณาโลมผ้าพันแข้งสีกากีแกมเขียว รองเท้าหนังดำใช้อินทรธนูน้อยเป็นรูปกรวยตัดมุมยอดกว้างถึงปลายที่ไหล่เสื้อ ๔ ซ.ม.ข้างที่คอเสื้อ ๓.๕ ซ.ม.ปลอกอินทรธนูสีแดงมีแถบทองกว้าง ๑ ซ.ม. พาดกลางปลอกตามขวาง ถ้าเป็นนักเรียนนายร้อยชั้นปฐม ใช้อักษร ป. ชั้นมัธยมใช้อักษร ม.      ทำด้วยทองขาวติดกลางอินทรธนู
และโดยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้บังคับการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมกระทรวงกลาโหมจึงอนุญาตให้นักเรียนนายร้อยชั้นมัธยมติดพระบรมนามาภิไธยย่อ ร.๖ ทองขาวบนอินทรธนูเหนืออักษร ม.นั้นด้วย

 

เครื่องแบบปกติ ข. พ.ศ.๒๔๙๑  เครื่องแบบกากีแกมนวลคอพับประกอบด้วยหมวกทรงหม้อตาลหรือหมวกหนีบสีกากีนวล

  • เสื้อชั้นนอกคอพับสีกากีนวล
  • กางเกงขายาวสีกากีแกมนวล
  • เข็มขัดด้ายถักสีกากีแกมนวล
  • รองเท้าหุ้มส้น หรือหุ้มข้อหนังสีดำ หรือสีน้ำตาล