เครื่องแบบนักเรียนนายร้อยในปัจจุบัน
 

ชุดพิเศษ    ใช้แต่งในพิธีต่าง ๆ เช่น การสวนสนาม  การจัดกองทหารเกียรติยศ
การรับแขกต่างประเทศส่วนของเครื่องแบบประกอบด้วย

  • หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
  • เสื้อชั้นนอกคอปิดสีแดง ดุม ๑๔ ดุม
  • กางเกงขายาวสีขาว
  • รัดประคด แดง – เหลือง
  • รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
  • ถุงมือสีขาว
 

เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วย

  • หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
  • เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
  • กางเกงขายาวสีขาว
  • รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าข้อหนังสีดำ
 

เครื่องแบบปกติกางเกงสีเขียวคอแบะ ประกอบด้วย

 1. หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว
 2. เสื้อนอกคอแบะสีกากีแกมเขียว
 3. กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว

-     รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าข้อหนังสีดำ

 

เครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับ ประกอบด้วย

  • หมวกทรงหม้อตาลสีกากีแกมเขียว
  • เสื้อคอพับกากีแกมเขียวแบบปกติ
  • กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ
  • เข็มขัดด้ายถักสีกากีแกมเขียว
  • รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำ
 

เครื่องแบบฝึก

  • เครื่องแบบฝึกสนาม สีพราง หมวกเหล็กหรือหมวกทรงอ่อนสีน้ำเงินแกมดำ
 

ชุดศึกษา มีส่วนประกอบดังนี้
-     หมวก กางเกง เข็มขัด และรองเท้า ลักษณะ
      เช่นเดียวกับเครื่องแบบกากีแกมเขียวคอพับ
-     เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว แขนสั้น

 

ชุดแขนสั้น ประกอบด้วย
-     เสื้อยืดคอกลมสีขาวมีขลิบสีแดงที่คอและแขน
-     กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินดำ
-     ถุงเท้าสีขาว
-     รองเท้าผ้าใบหุ้มข้อตามที่ราชการจ่ายให้ ถ้าเป็นนักกีฬาที่ต้องแต่งชุดกีฬาตามสมัยนิยมก็ให้แต่งกายตาม     สมัยนิยมของกีฬาประเภทนั้น    

      
 

ชุดนอน ประกอบด้วย
-     เสื้อคอกลมสีขาว
-     กางเกงไทยขายาวสีขาว