การทัศนศึกษาดูงานวิชาเลือกเสรี ประวัติศาสตร์รัสเซีย

ทูลกระหม่อมอาจารย์กับเหล่านักเรียนนายร้อย

การทัศนศึกษาดูงานวิชาเลือกเสรี ประวัติศาสตร์รัสเซีย (ดูงานตามเสด็จ)

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ข้าราชการ, นนร. พร้อมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาสานวิหารออร์โธดอกซ์นักบุญนิโคลัส บรรยายเรื่อง “บทบาทของศาสนาคริสต์ออร์โธดอกซ์ในรัสเซียร่วมสมัยและสถานะปัจจุบันในสังคมไทย” และ “สถาปัตยกรรมภายในโบสถ์” โดยบาทหลวงดาเนียลดนัย วรรณะ เดินทางไปพระตำหนักปารุสกวัน และ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

-เดินทางถึงพระตำหนักปารุสกวัน และ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

-ทัศนศึกษาพระตำหนักปารุสกวัน

-ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสำนักข่าวกรองฯ

-ผู้แทน นนร. กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

-ข้าราชการ + นนร. ร่วมส่งเสด็จ

Similar Posts