CRMA
Chulachomklao Royal Military Academy
CRMA
Chulachomklao Royal Military Academy
 • เกียรติยศแห่งความภักดี

  อัตลักษณ์ของ รร.จปร. “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

  01
 • สถาบันต้นกำเนิดแห่งผู้นำ

  ปรัชญา รร.จปร. “เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้นำให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความรักชาติ”

  02
 • เอกภาพแห่งวิทยาการ

  ปณิธาน “มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะ และขีดความสามารถที่กองทัพบกต้องการ และเป็นที่ยอมรับของสังคม”

  03

“...การทหารนั้นที่จะสำเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่าเราจะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ ทหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะได้ชัยชำนะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาศรัยนายทหารที่มีความรู้ แลมีสติปัญญา สามารถที่จะนำไปสู่ชัยชำนะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็ต้องได้มาจากโรงเรียนนายร้อย คือ จากพวกเจ้านี้เอง เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงตั้งอุสาหะพยายามในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะทำหน้าที่ซึ่งสำคัญที่สุด ซึ่งถ้าพูดในทางทำการให้แก่เจ้าแผ่นดิน ก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอื่น คือ หน้าที่ป้องกันอิสรภาพของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา…”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อย

เมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2452

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

  กิจกรรมนักเรียนนายร้อย

  นักเรียนนายร้อยถูกหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยการอยู่ กิน ฝึก ศึกษาด้วยกันตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ รร.จปร.

  ท่องเที่ยว รร.จปร.

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก ภายในพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตร่มรื่น เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเที่ยวได้ พร้อมมีกิจกรรมมากมาย กำกับดูแลโดยสำนักงานการท่องเที่ยว รร.จปร. โดยเฉพาะ

  การท่องเที่ยวภายใน รร.จปร. แบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ หนึ่งคือการท่องเที่ยวแบบฉบับนักท่องเที่ยวทั่วไป ขับรถยนต์เข้ามาได้เลย ขอเพียงแลกบัตรจากป้อมรักษาการณ์ด้านหน้าสักนิด เข้ามาแล้วมีที่เที่ยวเด่น ๆ คือ ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน พิพิธภัณฑ์อาคาร รร.จปร. 100 ปี ศาลาวงกลมอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดเขาชะโงกซึ่งมีพระพุทธฉายอันศักดิ์สิทธิ์ และรอยพระพุทธบาทคู่ให้สักการบูชา

  สำหรับการท่องเที่ยวอย่างที่สองภายใน รร.จปร. คือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ พายเรือ เลื่อนข้ามลำน้ำ กระโดดหอสูง 34 ฟุต โรยตัวจากหน้าผาจำลอง โรยตัวจากหน้าผาจริง ยิงปืนด้วยแสงเลเซอร์ โดยกิจกรรมเหล่านี้สามารถติดต่อล่วงหน้าผ่านทางสำนักงานการท่องเที่ยว รร.จปร. และบางกิจกรรมรับเฉพาะเป็นหมู่คณะเท่านั้น ทางโรงเรียนยังเปิดให้องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มาเข้าค่าย ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม วอล์คแรลลี่ เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ กระทั่งการฝึกฝนการดำรงชีพในป่า เดินป่าผจญภัย โดยมีให้เลือกหลากหลายแพ็คเกจด้วย

  • เขาชะโงก

   กิจกรรมพิชิตเขาชะโงก การเดินทางไกลพิชิตเขาชะโงก ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 285 เมตร รวมทั้งยังมีกิจกรรมฐานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สนุกสนานเพลิดเพลินในระหว่างเดินทาง สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความอดทนอดกลั้นมากขึ้น รู้จักการเอาชนะใจตนเอง และเมื่อได้ขึ้นถึงจุดสูงสุดของเขาชะโงก จะมีความภาคภูมิใจว่า "เราก็สามารถพิชิตยอดเขาชะโงกได้"

   เยี่ยมชม

  • พิพิธภัณฑ์ อาคาร รร.จปร. 100 ปี

   พิพิธภัณฑ์หลังนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2530 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2533

   เยี่ยมชม

  • Leader Adventure

   โรงเรียนนายร้อย จปร. เปิดให้ประชาชนทั่วไป เที่ยวชมและทำกิจกรรมตื่นเต้นท้าท้าย ได้แก่ ยิงปืนจริง บีบีกัน เพนท์บอล ยิงธนู โดดหอ เลื่อนข้ามลำน้ำ ขับรถ ATV หรือกิจกรรมเบา ๆ อย่าง ขี่จักรยานท่องเที่ยว พายเรือคายัค ชมพิพิธภัณฑ์ มีครบทุกอย่าง เที่ยวได้ทั้งวันไม่มีเบื่อ ด้วยพื้นที่ภายในโรงเรียนนายร้อย จปร. ที่ใหญ่โต กว้างขวาง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขา บรรยากาศดี จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยว และทำกิจกรรมผจญภัยต่าง ๆ

   เยี่ยมชม

  • ศูนย์พัฒนากีฬา รร.จปร.

   ศูนย์พัฒนากีฬา รร.จปร. ตั้งอยู่ที่ รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ที่เรียกกันทั่วไปว่า “สนามกอล์ฟเขาชะโงก” โดยเรียกชื่อตามเขาชะโงก อันเป็นที่ตั้งของสนาม เป็นสนามภูเขาที่มีความท้าทายความสามารถของนักกอล์ฟเป็นอย่างมาก ท่านที่เคยมาแล้วจะต้องกลับมาที่นี่อีกอย่างแน่นอน ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100 กม. ตามถนนรังสิต-นครนายก ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ 120-160 นาที

   เยี่ยมชม