กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รร.จปร.เนื่องในวันฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 67 โดย กรม นนร.รอ. จัดจิตอาสา นนร.พัฒนา ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ รร.จปร. ได้แก่พื้นที่ศาลาวงกลม รร.จปร. ค่ายฝึกจิตอาสาและศาลเจ้าพ่อขุนด่าน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Similar Posts