กิจกรรม Leader Together run (ครั้งที่ 2)

ผบ.รร.จปร., ผบ.สกศ. ,ฝ่ายเสนาธิการ รร.จปร., ผบ.กรม นนร.รอ. รร.จปร. คณาจารย์ คณะนายทหารปกครอง ฯลฯ ร่วม ยืด-เหยียดกล้ามเนื้อ ก่อน-หลังวิ่ง และร่วมวิ่งออกกำลังกายกับ นนร. ระยะทางทั้งสิ้น 6.41 กม.

Similar Posts