พิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายร้อย ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ

พิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายร้อย ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 พลเอก เจริญชัย หินเธา…

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายความจงรักภั…

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และงานเลี้ยงปิดภาคสมัยการฝึกนักเรียนนายร้อย ประจำปี 2566

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และงานเลี้ยงปิดภาคสมัยการฝึกนักเรียนนายร้อย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิร…

รร.จปร. ขยายระยะเวลาชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนกองทัพบก รอบทั่วไป

รร.จปร. ขยายระยะเวลาชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนกองทัพบก รอบทั่วไป

พิธีเปิดการฝึก หลักสูตร นักเรียนใหม่ ประจำปี 2567

พิธีเปิดการฝึก หลักสูตร นักเรียนใหม่ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 67 ผบ.รร.จปร. ได้กระทำพิธีเปิดการฝ…

แจ้งการปฏิบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (แบบทั่วไป)

แจ้งการปฏิบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (แบบทั่วไป)

ประมวลภาพ พิธีรับ-ส่งตัว นตท. ชั้นปีที่ 2 รุ่น 65 ประจำปีการศึกษา 2567

ประมวลภาพ พิธีรับ-ส่งตัว นตท. ชั้นปีที่ 2 รุ่น 65 ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 นักเรียนเตรียมทหารชั้นปี…

รร.จปร. สักการะพระบรมสารีริกธาตุเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รร.จปร. สักการะพระบรมสารีริกธาตุเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รร.จปร. สักการะพระบรมสารีริกธาตุในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเ…

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงค…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปีมะโรงงูใหญ่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปีมะโรงงูใหญ่

龙年如意 หลง เหนียน หรู อี้ ปีมังกรให้ได้ดังประสงค์ สัญลักษ…