ชมรมกรีฑาและไตรกีฬา รร.จปร. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน RUN FOR LUNCH #2 วิ่งเพื่อน้อง กองทุนอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2

ชมรมกรีฑาและไตรกีฬา รร.จปร. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน RUN FOR LUNCH #2 วิ่งเพื่อน้อง กองทุนอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2

รางวัลที่ได้รับ

-ผลการเเข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร

1.นนร.พีระพัฒน์ มานพ ชั้นปีที่ 4

ชนะเลิศอันดับ 1 โอเวอร์ออล(ชาย)

2.นนร.พิชญ์ ห่อเพ็ชร์ ชั้นปีที่ 2

ชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 16-29 ปี(ชาย)

3.นนร.ยศพัฒน์ ฤกษ์ใหญ่ ชั้นปีที่ 5

ชนะเลิศอันดับ 5 รุ่นอายุ 16-29 ปี(ชาย)

-ผลการเเข่งขันระยะทาง 5 กิโลเมตร

1.นนร.พชรพล วงค์รัตน์ ชั้นปีที่ 2

ชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 16-39 ปี (ชาย)

2.นนร.ณัฐวัฒน์ ภาระนัง ชั้นปีที่ 2

ชนะเลิศอันดับ 5 รุ่นอายุ 16-39 ปี(ชาย)

Similar Posts