ชมรมดำน้ำทางยุทธวิธี รร.จปร. นำนนร.สังกัดในชมรมปฏิบัติการสอบใบอนุญาตดำน้ำ

ชมรมดำน้ำทางยุทธวิธี รร.จปร. นำ นนร. สังกัดในชมรมปฏิบัติการสอบใบอนุญาตดำน้ำ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 67 ณ เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี

แบ่งกลุ่มเป็น:

-สอบใบอนุญาตดำน้ำประเภท Open Water 44 นาย

-สอบใบอนุญาตดำน้ำประเภท Advanced 14 นาย

Similar Posts