นนร.ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภารกิจทหารตามแนวชายแดน และ เป็นแรงบันดาลใจให้ น้อง นศท.ในพื้นที่ กทม.

นนร.ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีที่ ทบ.มอบให้ เรียนรู้ภารกิจพี่ทหารตามแนวชายแดน และ เป็นแรงบันดาลใจให้ น้อง นศท.ในพื้นที่ กทม.ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ รับรู้สิ่งที่พี่ทหารได้ทำ

9-11 ก.ย.66 ณ จังหวัด สระแก้ว

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ฝึกให้ นนร.ได้เป็นผู้นำในกิจกรรมเล็กๆ/ฝึกการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เสริมสร้างภาวะผู้นำ leadership is lead by good example

Similar Posts