นักเรียนนายร้อยได้ร่วมทดสอบระบบการฝึกเสมือนจริง การฝึกการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง

ผู้นำ Fighter ยุคใหม่ 2024 นักเรียนนายร้อยได้ร่วมทดสอบระบบการฝึกเสมือนจริง การฝึกการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้นักเรียนนายร้อยเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีในปัจจุบันที่นำมาใช้กับการฝึกทางทหารเรียนรู้ข้อดี และข้อเสีย แล้วนำมาประยุกต์กับการฝึกทางทหารของนักเรียนนายร้อยต่อไป

Similar Posts