ผบ.รร.จปร. นำข้าราชการ รร.จปร. นนร. และสมาคมแม่บ้าน รร.จปร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ ร.๕ หน้า บก.รร.จปร. รร.จปร. จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร. พร้อมด้วย คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร., คณะผู้บังคับบัญชา, ข้าราชการ, นนร. และสมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ ร่วมพิธีฯ

Similar Posts