ผู้บัญชาการทหารบกกรุณาตรวจเยี่ยมซุ้มการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 67 เวลา 1100 น. ผู้บัญชาการทหารบกกรุณาตรวจเยี่ยมซุ้มการจัดกิจกรรมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งมีนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมจัดกิจกรรมและการแสดงทางทหาร สำหรับเด็กๆ และโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบก กรุณาร่วมทำกิจกรรมพรางหน้าทางทหารให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ กองบัญชาการกองทัพบก

Similar Posts