ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำข้าราชการ, นักเรียนนายร้อย และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำข้าราชการ, นักเรียนนายร้อย และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ททบ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓๓๐ ณ ททบ. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บันทึกแถบวีดิทัศน์กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พลโท ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วย คุณสุดา ไชยพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, คณะผู้บังคับบัญชา, นักเรียนนายร้อย และสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์ฯ

Similar Posts