พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และงานเลี้ยงปิดภาคสมัยการฝึกนักเรียนนายร้อย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และงานเลี้ยงปิดภาคสมัยการฝึกนักเรียนนายร้อย ประจำปี 2566 ณ โรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพบก, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ข้าราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, นักเรียนนายร้อย และคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้ารับเสด็จฯ

Similar Posts