พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลเอก Charles A Flynn, Commanding General, United States Army Pacific ร่วมเป็นประธานในพิธีแลกเปลี่ยนปีกร่ม แก่กำลังพลฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลเอก Charles A Flynn, Commanding General, United States Army Pacific ร่วมเป็นประธานในพิธีแลกเปลี่ยนปีกร่ม แก่กำลังพลฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐอเมริกา ที่ผ่านการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ การฝึกผสมรหัส Hanuman Guardian 2022 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก และ พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชาของสหรัฐอเมริกา และเข้าร่วมในพิธีฯ ณ กองพันที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Similar Posts