พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ในการเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายร้อย พร้อมด้วย กำลังพล และครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ในการเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายร้อย พร้อมด้วย กำลังพล และครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมภริยา-คุณอัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รร.จปร. และคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้การต้อนรับ ในการนี้ ได้เรียนเชิญผู้ปกครองของ นนร. รวมทั้งญาติมิตร และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญและร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

Similar Posts