พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา รร.จปร. ให้การต้อนรับ พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในการเดินทางตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แบบทั่วไป)

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา รร.จปร. ให้การต้อนรับ พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในการเดินทางตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แบบทั่วไป) รอบที่สอง สถานีทดสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Similar Posts