พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับการเคารพและร่วมเดินแถวกับนักเรียนนายร้อย ภายใต้โครงการ “พ่อส่งลูกไปโรงเรียน”

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับการเคารพและร่วมเดินแถวกับนักเรียนนายร้อย ภายใต้โครงการ “พ่อส่งลูกไปโรงเรียน” เพื่อไปส่ง นักเรียนนายร้อยเข้าห้องเรียน ณ ส่วนการศึกษา โดยมี พลตรีสิทธา สาริบุตรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารับแถวนักเรียนนายร้อย ซึ่งจะปฏิบัติ เป็นประจำตลอดห้วงการศึกษา ตลอดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Similar Posts