พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีถวายตัว ขลิบผม และปลงผม ในการบรรพชาอุปสมบท นักเรียนนายร้อย

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทของนักเรียนนายร้อย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร.

Similar Posts