พล.ท. ศุภชัย ศรีหอม ทปษ.รร.จปร. เป็นประธานการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๗๐ ณ สระว่ายน้ำ ๕๐ ม. รร.จปร.

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ พล.ท. ศุภชัย ศรีหอม ทปษ.รร.จปร. เป็นประธานการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๗๐ ณ สระว่ายน้ำ ๕๐ ม. รร.จปร. โดยมีผู้ชนะเลิศ ระยะ ๕๐ เมตร ชาย กลุ่มอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป ได้แก่ จ.ส.อ. สำรวย เทียนพันธุ์พิมพ์ จากทีม C, ผู้ชนะเลิศระยะ ๑๐๐ เมตร ชายกลุ่มอายุ ๔๐-๕๐ ปี ได้แก่ จ.ส.อ.ปองพล อำพันแสง จากทีม A, ผู้ชนะเลิศระยะ ๔๐๐ เมตร ชาย กลุ่มอายุไม่เกิน ๔๐ ปี ได้แก่ ส.ท.ณัฏฐภณ อินทรัตน์ชัยกิจ จากทีม B, ผู้ชนะเลิศระยะ ๔๐๐ เมตร กลุ่มพลทหาร ได้แก่ พลฯ ไกรสร ทับคง จากทีม A, ผู้ชนะเลิศ ระยะ ๕๐ เมตร หญิง ได้แก่ น.ส.พิมพ์ชนก ไวนิยมพงศ์ จากทีม A

Similar Posts