พล.ท. ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.รร.จปร. นำข้าราชการ รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ พล.ท. ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.รร.จปร. นำข้าราชการ รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติ

Similar Posts