พล.ท. ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.รร.จปร. พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา รร.จปร. และผู้แทนผบ.นขต.รร.จปร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พล.ท.ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.รร.จปร. พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา รร.จปร. และผู้แทน ผบ.นขต.รร.จปร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลาง จว.น.ย.โดยมี ผวจ.น.ย. กรุณาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหน.ส่วนราชการ จว.น.ย. และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Similar Posts