พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.รร.จปร. โดย พล.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร.(ท่านเดิม) ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ พล.ท.ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.รร.จปร.(ท่านใหม่)

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.รร.จปร. โดย พล.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร.(ท่านเดิม) ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ พล.ท.ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผบ.รร.จปร.(ท่านใหม่) โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ รร.จปร., ข้าราชการ, นนร. ร่วมพิธี ฯ ณ หอประชุม รร.จปร.

Similar Posts