พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช”

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธ์ุ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ลานหน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Similar Posts