รร.จปร. จัดกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สร้างบ้านผู้ยากไร้ ถนนสายจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 65 เวลา 0900 ณ ถนนสายจงรักภักดี รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยกำลังพลจิตอาสา นขต.รร.จปร. ร่วมกับจิตอาสาทุกภาคส่วน ของ จว.น.ย. ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พล.ท. ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาถนนสายจงรักภักดี ขุดลอกคูคลองปลูกป่า บริเวณถนนสายจงรักภักดี, สร้างบ้านให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่เส้นทางถนนสายจงรักภักดี ต.พรหมณี อ.เมือง น.ย. จว.น.ย.

Similar Posts