รร.จปร. ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ” พื้นที่ รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมือง จว.น.ย. เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผบ.รร.จปร. นำข้าราชการ รร.จปร. ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ” พื้นที่ รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมือง จว.น.ย. เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมพัฒนาแหล่งต้นน้ำ พื้นที่ รร.จปร. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมพัฒนาสวนต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ๗๗ จังหวัด เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี กิจกรรมพัฒนารองอ่างเก็บน้ำแหล่งต้นน้ำ จว.น.ย. กิจกรรม บริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มโลหิตสำรอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุในโอกาสวันแม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Similar Posts