รร.จปร. สักการะพระบรมสารีริกธาตุเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รร.จปร. สักการะพระบรมสารีริกธาตุในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
—————————
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 67 เวลา 1009 รร.จปร. จัดกำลังพลพร้อมครอบครัว จำนวน 129 นาย เดินทางเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคัลลานะ พร้อมทั้งเดินเวียนเทียนรอบมณฑปที่ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุฯ จำนวน 3 รอบ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 67 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง จากนั้นได้นำกำลังพล และครอบครัวทัศนศึกษา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

Similar Posts