สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปีมะโรงงูใหญ่

龙年如意 หลง เหนียน หรู อี้ ปีมังกรให้ได้ดังประสงค์

สัญลักษณ์ “มังกร” ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพรปีมะโรงงูใหญ่ โดยบทสุดท้ายทรงขึ้นต้นไว้ว่า

“คนจีนว่ามะโรงนี้ปีมังกร”

ดังนั้นตรุษจีนปีมะโรง ปีนี้จะมี มังกร เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ความสมหวังและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจีนและชาวไทยในประเทศไทย

ในเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๗ ที่จะมาถึงนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพรเป็นพิเศษอีกครั้งหนึ่ง ดังลายพระราชหัตถเลขาทั้งภาษาจีน และภาษาไทย ดังนี้

龙年如意 หลง เหนียน หรู อี้

ความหมาย #ปีมังกรให้ได้ดังประสงค์ ผู้ได้รับพรพระราชทานปีนี้จะทำให้มีความสุขสมหวัง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ และสมประสงค์ตามพรที่พระราชทานแด่พสกนิกรชาวไทยทุกคน

รายได้เหนือรายจ่ายของร้าน ทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวบ้านรวมทั้งนักเรียนถิ่นห่างไกล เป็นจำนวนเงินมากกว่า 170 ล้านบาทในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

“จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การทำกินที่พอเพียง”

#ทรงพระเจริญ

#เรารักทูลกระหม่อมอาจารย์

#เรารักกรมสมเด็จพระเทพ

Similar Posts