สวนสนามวันกองทัพไทย

สวนสนามวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2567 กรม​ นนร.รอ.​รร.จปร.​ ได้ดำเนินการสวนสนามปฏิญาณตนต่อธงชัย​เฉลิม​พล​เนื่องในวันกองทัพไทย​ ประจำปี2567

การจัดกำลัง

-กองพัน​สวนสนามที่1 จัดจาก​ พัน.3ฯ

-กองพัน​สวนสนามที่2 จัดจาก​ พัน.4ฯ

-กองพัน​สวนสนามที่3 จัดจาก​ พัน.ร.ฯ

โดยมี ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. เป็นผบ.กองผสม และ ผบ.รร.จปร.เป็นประธานในพิธี

Similar Posts