เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2022

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธาน การแข่งขันเดิน – วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 65 ” ครั้งที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

Similar Posts