เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (บ่าย) ผบ.รร.จปร. นำข้าราชการ รร.จปร. นนร. และสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร. ร่วมพิธีฯ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

กิจกรรมโครงการกองทัพบก “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สโมสร นนร. โดยมีกำลังพลจิตอาสา รร.จปร., นนร.จิตอาสา และทหารกองประจำการจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตฯ

Similar Posts