1. กองบัญชาการ
 2. ส่วนการศึกษา

 3. ส่วนวิชาทหาร

 4. ส่วนบริการ

 5. กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์

 6. โรงพยาบาล

 1. สนง. การท่องเที่ยว รร.จปร.

 2. ศูนย์พัฒนากีฬา รร.จปร.

 3. สนามยิงปืน รร.จปร.

 4. สถานีวิทยุ รร.จปร.

 5. สหกรณ์ รร.จปร.

 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ รร.จปร.

 7. รร.อนุบาลคุณากร

 8. โรงสีข้าวพระราชทาน

 9. สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร.

 10. กองทุนพัฒนา รร.จปร.