โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ (นักเรียนนายร้อยจะร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ฯ ในโอกาสงาน Goodbye Summer ในห้วงเดือนมีนาคมของทุกปี)

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่วนราชการภายในจังหวัดนครนายก และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสร่วมถวายพระพรโดยมีกิจกรรมกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล, ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมร้องเพลงถวายพระพรชัยมงคล

#ทรงพระเจริญ

#เรารักทูลกระหม่อมอาจารย์

#กรมสมเด็จพระเทพ

Similar Posts